Het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening is prioritair om onze klanten tevreden te stellen.

Optimale klantentevredenheid is slechts mogelijk door:

1) Kwaliteitsbewust, service gericht en veilig te werken


2) Het inzetten van vakkundig en polyvalent opgeleid personeel. Hiertoe wordt voorzien in de voortdurende vorming (zoals toolbox-meetings) van alle medewerkers en wordt de mogelijkheid geschapen tot ontplooiing binnen een stabiel werkkader. Persoonlijke inzet, betrokkenheid, bekwaamheid en team-spirit van alle medewerkers zijn van essentieel belang.


3) Voortdurende persoonlijke aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Er worden de nodige routines en procedures opgesteld opdat door permanente zelfcontrole en feedback doorheen ons buro een klimaat wordt geschapen van behoud, optimalisatie en continue verbetering van de eigen kwaliteits- en veiligheidssystemen.


4) De gebruikte meetapparatuur en gereedschappen worden jaarlijks op nauwkeurigheid en doeltreffendheid gecontroleerd (kalibratie attesten kunnen worden voorgelegd).


5) Het belang van de klant wordt niet uit het oog verloren, daar we ons als een verlengde van onze opdrachtgever beschouwen. De samenwerking moet dan ook gebeuren op een professionele wijze met zin voor realiteit, verantwoordelijkheid en veiligheid ( door o.a. de opgelegde veiligheidsvoorschriften per bouwplaats na te leven, het dragen van beschermkledij...)