top of page
TOM42507 real_edited_edited_edited.png

Over ons

1973

Jaar van oprichting

28600+

Aantal voltooide projecten

32

Aantal medewerkers

6.jpg

Optimale klantentevredenheid is slechts mogelijk door:

 

Kwaliteitsbewust, service gericht en veilig te werken


Het inzetten van vakkundig en polyvalent opgeleid personeel. Hiertoe wordt voorzien in de voortdurende vorming (zoals toolbox-meetings) van alle medewerkers en wordt de mogelijkheid geschapen tot ontplooiing binnen een stabiel werkkader. Persoonlijke inzet, betrokkenheid, bekwaamheid en team-spirit van alle medewerkers zijn van essentieel belang.


Voortdurende persoonlijke aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Er worden de nodige routines en procedures opgesteld opdat door permanente zelfcontrole en feedback doorheen ons buro een klimaat wordt geschapen van behoud, optimalisatie en continue verbetering van de eigen kwaliteits- en veiligheidssystemen.


De gebruikte meetapparatuur en gereedschappen worden jaarlijks op nauwkeurigheid en doeltreffendheid gecontroleerd (kalibratie attesten kunnen worden voorgelegd).


Het belang van de klant wordt niet uit het oog verloren, daar we ons als een verlengde van onze opdrachtgever beschouwen.

De samenwerking moet dan ook gebeuren op een professionele wijze met zin voor realiteit, verantwoordelijkheid en veiligheid ( door o.a. de opgelegde veiligheidsvoorschriften per bouwplaats na te leven, het dragen van beschermkledij...)

1)

2)

3)

4)

5)

Kwalitatief hoogstaande dienstverlening is onze prioriteit om onze klanten tevreden te stellen

Onze filosofie

Onze visie

TOM40378.jpg
Het is van uiterst belang om een correcte opmeting uit te voeren en inplanting in een juist perspectief te plaatsen  

Maatvoering op de werf is niet bepaald een onderwerp dat spontaan opduikt als we het over kwaliteit bij bouwen willen hebben en het komt ook zelden aan bod bij studiedagen en in artikels. En toch, deze maatvoering is het klassieke verhaal van de “kleine oorzaken-grote gevolgen”.


De landmeter komt zeer vaak als eerste op de werf, op het moment dat deze zich nog vrijwel in een maagdelijke toestand bevindt, en is uitermate goed geplaatst om het belang van een correcte opmeting en inplanting in een juist perspectief te plaatsen. De ervaring leert dat fouten of onnauwkeurigheden op dit vlak zeer vaak tot grote kosten en vertragingen leiden. De totale kosten kunnen vele malen de kosten van de opmeting overtreffen!

Gelukkig worden meer en meer architecten en studiebureau’s zich bewust van deze problematiek en laten ze het bouwterrein, wat betreft de configuratie, hoogtes, wegenis en aanpalende gevels door een landmeter opmeten. Vandaag de dag laat de evolutie van meetinstrumenten en computers toe de meeste extreme opmetingen en inplantingen nauwkeurig uit te voeren.


Laat ons besluiten dat de laatste jaren de nauwkeurigheid zeer snel geëvolueerd is van het klassieke metserhaar naar de millimeter en dat we als landmetersbureau perfect inspelen op deze evolutie. De bouwheren kunnen er maar goed bij varen.

Je volgende project bespreken?

Vul het formulier in of bel ons op.

Ons kantoor:

Parklaan 60 te 9140 Temse

Contact:

03/771 20 54

landmeter@teugels.eu

Bedankt voor het indienen!

bottom of page